Em cần mua cho thằng cu 8 tuổi để 2 bố con đạp. Có cụ nào con lớn thì để lại cho em nhé, 0981000783