gồm sườn , phuột , cặp niền mavic duaral lux, modo lá liễu. ( tình trạng tốt)
giá : 6tr

liên hệ : 01214528246http://s996.photobucket.com/user/xed...?sort=3&page=1